Digital og litt enklere

Ønsker du å lage digitale læremidler eller organisere læring på nett? Ta kontakt på 

enklere@nettstudiene.no

  1. Videomøter
  2. Oppretting av grupper og deltaker-progresjon på nett
  3. Menyer
  4. Artikler
  5. Interaktive oppgaver
  6. Digitale kurs
  7. Video, lyd

Skifjeld Mediefarm